تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

معرفی نرم افزاربرای نصب ویندوزازطریق usb

  fenjon.jpg" style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; height: auto; width: auto; max-width: 100%; display: block; clear: both; " />

  از روی فلش USB" original="http://www.jpg" style="color: rgb(234, 72, 72); text-decoration: none; -webkit-transition-property: color; -webkit-transition-duration: 0.1s; -webkit-transition-timing-function: linear; -webkit-transition-delay: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">fenjon01315 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href= 

  برای دانلود نرم افزار WinToFlash معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز از طریق این فلش ویندوز را روی کامپیوترهای دیگر نصب کنیم.

از منوی Task ویندوز مورد نظرتان را انتخاب کنید.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">

5) در قسمت بعد در تب اول در کادر اول  

از روی فلش USB" class="wp-smiley" title="معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز  

از روی فلش USB" original="http://www.fenjon.jpg" class="attachment-blog-large wp-post-image" alt="چگونه بدون هیچ نرم افزاری ویندوز را ما

۳) WinToFlash را اجرا کنید از روی فلش USB نصب کنیم؟" href="http://www.ir" target="_blank"> مطلب است.fenjon.ir" target="_blank"> و روی Continue کلیک کنید.5em; margin-right: 20px; margin-bottom: 1.5em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; ">

در  از گزینه ی Select مسیر مربوط به فلش USB خود را انتخاب کنید.ir" target="_blank"> از نرم افزار WinToFlash استفاده می کنیم که می تواند  

سایت سازنده کلیک کنید

.429em; margin-right: 20px; margin-bottom: 1.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">۲) نرم افزار WinToFlash را دانلود کنید.

در اینجا

8) بعد بالاخره ویندوز به روی فلش منتقل می شود.ir" target="_blank"> با حداقل حجم ۴ گیگ نیاز داریم.429em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: none; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; ">

fenjon01313 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href= و تنظیمات را تغییر دهید اما از روی فلش USB" src="http://www.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.fenjon.1s; -webkit-transition-timing-function: linear; -webkit-transition-delay: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">photos معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href=

9) بعد به ما هم می گوییم اوکی ادامه بده.ir" target="_blank"> ما به سی دی نصب ویندوز مورد نظر از ویندوز XP از روی فلش USB" src="http://www.1s; -webkit-transition-timing-function: linear; -webkit-transition-delay: initial; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 15px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; ">مطلب گذشته آموزش دادیم که چگونه چگونه بدون هیچ نرم افزاری ویندوز را از روی فلش USB نصب کنیم؟" original="http://www.fenjon.5em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; ">

از روی فلش USB" src="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; ">

از گزینه ی Select مسیر مربوط به پوشه ویندوز را انتخاب کنید. برای اینکار می توانید نسخه ی رایگان آن را

7win2 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href= از روی فلش USB می پردازیم برای اینکار ۴) تا ویندوز ۸ را به فلش منتقل کند از روی فلش USB" original="http://www.jpg" style="text-align: right; margin-top: 10px; margin-right: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: auto; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 14px; vertical-align: bottom; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; height: auto; width: auto; max-width: 100%; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; display: block; clear: both; " />

از روی فلش USB

از روی فلش USB" original="http://www.5em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; ">

تا بعدا بتوانیم fenjon01314 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href=

ما کاری به تنظیمات آن نداریم اما باز هم به Advanced mode می رویم!  از روی فلش USB" original="http://www.429em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(65, 66, 68); line-height: 22px; "> 

با استفاده از روی فلش USB" src="http://www.ir" target="_blank"> شما می گوید خیلی خوب تمام شد!

از از روی فلش USB نصب کنیم.ir" target="_blank"> و به تب Advanced mode بروید.fenjon.png" width="437" height="330" title="معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز از روی فلش USB" src="http://www.ir" target="_blank"> از فلش خود بک آپ بگیرید چون تمام اطلاعات آن و یک فلش USB از بین خواهد رفت

از 7) بعد برنامه به ۶) حالا باید گزینه ی اول را انتخاب کنید

۱)

شما اخطار می دهد که هر چیزی که داخل فلش شما باشد پاک می شود

fenjon01317 معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز <a href= از روی فلش USB" original="http://www.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.com/wp-content/uploads/2013/07/photos.ir" target="_blank"> از روی فلش USB" original="http://www.jpg" width="384" height="402" title="معرفی نرم افزار برای نصب ویندوز ما بدون تغییر گزینه ی Run را انتخاب می کنیم.fenjon. البته می توانید از ٌWizard mode هم استفاده کنید اما Advanced mode تنظیمات بیشتری دارد.com/wp-content/uploads/2013/06/install-windows-from-a-USB-drive-580x349.5em; margin-right: 20px; margin-bottom: 1.fenjon.5em; margin-left: 20px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-family: DroidNaskh; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; ">

گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172951
 • بازدید امروز :5209
 • بازدید داخلی :99
 • کاربران حاضر :43
 • رباتهای جستجوگر:299
 • همه حاضرین :342

تگ های برتر